slide

Ostrava – Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

slide

OSMAKO – Ostravská liga malé kopané

slide

Ostrava - FC Baník

slide

Ostrava - Futurum

slide

Trenčín - Hotel Laugaricio

O nás

Firma ST Ostrava byla založena na počátku roku 1999. Firma měla v době vzniku jednoho zaměstnance, v dnešní době je u naší firmy zaměstnáno pět osob a další asi desítka osob s naší firmou v případě potřeby úzce spolupracuje.

Prvotním zaměřením firmy byla výroba světelných zobrazovacích zařízení, kdy jsme v průběhu roku 1999 vyvinuli zcela nový systém. Tento systém znamenal zásadní změnu v možnosti zobrazování barevného spektra světelných tabulí. Z dosavadních tří barev, které používala naše konkurence, jsme pomocí nové technologie dospěli vývojem až k 15-ti barevným odstínům. Tímto však vývoj technologie v naší firmě neustal a dále jsme pracovali na plnobarevném zpracování signálu. V průběhu roku 2001, jsme vyvinuli ve spolupráci s firmou, která nám dodává LED diody, systém, který umožňoval zpracování plnobarevného obrazu. Naše firma je schopna díky svému vývojovému programu vyrobit světelnou tabuli od jednobarevného až po plnobarevné zobrazení výstupního videosignálu.

Jednou z další činností, kterou naše firma provozuje je tzv. servisní činnost u tabulí, které byly vyrobeny konkurencí před vznikem naší firmy. Tuto činnost naše firma začala provádět až v průběhu roku 1999. Původně jsme se touto činností nechtěli zajímat, ale potřeba trhu, kdy konkurenční firma nebyla schopna dostát svým závazkům se servisem a opravami světelný výsledkových tabulí určených k řízení sportovních utkání nás přesvědčila o opaku. Za tímto účelem jsme vytvořili dva programy, kdy má náš zákazník možnost si vybrat ten program, který vyhovuje jeho potřebám (viz. programy servisní činnosti). V průběhu let nás spokojenost našich zákazníků a řada pochvalných dopisů přesvědčili o tom, že jsme provedli krok správným směrem.

Programy servisní činností:

  • Servisní činnost na základě „Servisní smlouvy“
  • Na základě servisní smlouvy držíme servisní pohotovost po dobu 24 hodin denně 365 dní v roce. Naše firma zavazuje k povinnosti opravit porouchanou světelnou tabuli maximálně do 48 hodin od nahlášení opravy našemu servisnímu středisku. Dále jsme povinni 2x do roka provést prohlídku tabule našimi techniky, opravit světelné body a případné jiné poruchy, provést kontrolu stavu a funkčnosti tabule, kontrolu řídícího PC a zálohou dat a řídícího programu určeného ke komunikaci mezi PC a tabulí. Tato prohlídka je pevně stanovena vždy před začátkem sezóny (soutěže), druhá je vždy po dohodě. Případné náklady na opravu (součástky, práce a materiál) jsou plně v režii naší firmy. Za tuto servisní činnost zákazník platí pravidelnou měsíční částku na základě námi vystavené faktury.

  • Servisní činnost bez „Servisní smlouvy“
  • Jedná se klasické opravy, kdy po nahlášení poruchy je domluven termín opravy tabule, s tím, že si zákazník hradí práci, materiál i dopravu. Při příjezdu na místo opravy je do „Dodacího listu opravy“, zapsán čas začátku a konce prací, přehled o vyměněném materiálu, včetně předání vadného popř. vyměněného materiálu odpovědnému zástupci zákazníka. Tento je pak podepsán oběmi stranami a slouží příloha k vystavené faktuře. Naší snahou je vždy dodržet termín opravy do 48 hodin tak je tomu u servisní smlouvy.

Naší pracovníci před založením firmy pracovali a podíleli se na realizaci, výrobě a montáží několika desítek obrazovek ve firmě se stejným zaměřením jako firma naše.

Novinky

7.5.2017

Nová přenosná časomíra

Vyvinuli jsme pro vás novou přenosnou časomíru určenou pro veškeré druhy sportů

kontakt

603 54 79 34

Videoukázka

rychlý dotaz

Vyplňte tento krátký kontaktní formulář a ozveme se Vám co nejdříve.

Vaše jméno
Vaš telefon
Vaš e-mail
Vaš dotaz


Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB